Op Vlierstraat Expertisecentrum...

...zien we de school als een ideale leeromgeving die jou voorbereidt op de maatschappij. Niet alles hoeft goed te gaan, maar samen kunnen wij veel oplossen. Soms hebben leerlingen het even moeilijk. Dan is het Expertisecentrum er om jou te helpen. Dat doen we in jouw eigen klas of tijdelijk aan de Vlierstraat 85. Op deze manier kun je rustig en veilig leren op school, zodat je na een tijdje kunt terugkeren naar jouw eigen klas op jouw eigen locatie. We zorgen er samen voor dat je hier klaar voor bent en trots op jezelf kunt zijn.

Vlierstraat Expertisecentrum biedt tijdelijke trajecten in het kader van Passend Onderwijs.
Je kunt je niet voor deze locatie aanmelden.

Bekijk hier onze virtuele rondleiding

Passend onderwijs

Het kan gebeuren dat je het even moeilijk hebt op school, om welke reden dan ook. Dan staan wij voor je klaar om je te helpen en te ondersteunen. Eerst gaat jouw mentor in overleg met jou en je ouders. Samen zoeken we naar de onderwijsondersteuning die het best bij jou past, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen.

Begeleidingsteam

Wanneer je ondersteuning nodig hebt die de capaciteit of kennis van jouw mentor te boven gaat, dan kun je worden aangemeld bij het interne begeleidingsteam van jouw locatie. Het begeleidingsteam bespreekt jouw situatie, doet een voorstel voor een plan van aanpak en bespreekt dit vervolgens met de mentor. Eén van de voorstellen kan zijn dat je een plek krijgt op de intern begeleide werkplek. Hier krijg je ondersteuning op maat, zowel op sociaal-emotioneel gebied als bij het leren. Om hier gebruik van te kunnen maken heb je een indicatie nodig van het begeleidingsteam.

Tijdelijke trajecten

Wanneer de intern begeleide werkplek niet de juiste oplossing blijkt voor jou, dan verzorgt het Expertisecentrum ondersteuningstrajecten aan de Vlierstraat 85. Wij bieden zowel kortdurende als langere trajecten gericht op alle onderwijsniveaus. Wanneer je geplaatst wordt op het Expertisecentrum, dan is dat altijd tijdelijk. Alle ondersteuning is er op gericht om jou weer te laten terugkeren naar jouw eigen locatie. Je volgt zoveel mogelijk jouw eigen onderwijsprogramma en jouw locatie blijft hiervoor verantwoordelijk.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bc-enschede.nl of download onze schoolgids.