Op Vlierstraat PrO...

...kennen we elkaar heel erg goed. Dat maakt ons sterk. Doordat we je goed kennen, komen we samen achter jouw sterke punten en laten die groeien. We hebben vertrouwen in jouw mogelijkheden. Ons doel is om jouw sterke punten te ontdekken zodat je deze in kunt zetten voor de maatschappij. Op die manier ben je een waardevolle kracht voor Enschede. Je verlaat onze school met een diploma én een vervolgopleiding of baan die bij jou past.

Op Vlierstraat PrO kun je terecht voor praktijkonderwijs en met een praktijkonderwijs/vmbo-basis advies.

Bekijk hier onze webinar

Maak kennis met Vlierstraat PrO!

Hoe is het nu écht op onze school? Onze leerlingen en leraren vertellen je er graag over in deze video!

Praktijkonderwijs

Als je beter bent in leren met je handen dan kun je naar het praktijkonderwijs. Op onze locatie Vlierstraat PrO volg je een eigen traject. Je kunt verschillende branchegerichte certificaten halen en je loopt stage bij bedrijven. Wij bereiden jou voor op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding.

Praktijk en theorie

Op school krijg je veel praktijkvakken. Je leert bij ons door te doen. Wij stellen een uniek lespakket samen, dat is afgestemd op jouw behoeften. Op Vlierstraat PrO bestaat de praktijk uit 4 sectoren:

  • Economie
  • Zorg, Welzijn & Horeca
  • Techniek
  • Groen/Infra

Daarnaast krijg je ook theorievakken, zoals Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en praktische arbeids-en loopbaanoriëntatie. Je kunt ook landelijk erkende branchegerichte certificaten behalen.

Jij staat centraal

Ons praktijkonderwijs bestaat uit 3 fasen. In de 1e fase leer je meer over algemene, praktische, sociale en communicatieve vaardigheden. We kijken samen naar jouw persoonlijke mogelijkheden en hoe we daar aan kunnen werken. Misschien ga je wel een interne stage doen om te kijken welke stage voor jou het meest geschikt is. In de 2e fase draait het om wat je kunt, wat je leuk vindt en om je eigen inzet. In deze fase ga je, na je maatschappelijke en interne stage, beginnen met je externe stage.

Op weg naar een baan

In de 3e fase werk je toe naar een baan en loop je stage. Je gaat ‘aan de slag’ in het vakgebied dat bij jou past. Eigenlijk is er ook nog een 4e fase: de naschoolse begeleiding. Want ook als je al van school bent, geven we jou en jouw werkgever advies over je verdere loopbaan in het bedrijf.

Samenwerking met Kentalis Maatman College

Zit je nu op het Kentalis Maatman College, ben je een leerling met TOS (cluster 2) én heb je een indicatie voor praktijkonderwijs? Dan kun je nu ook op onze school terecht. Wij werken namelijk nauw samen met het Kentalis Maatman College en bieden nu een nieuwe tussenvorm tussen regulier en speciaal onderwijs, het medium arrangement genoemd. Dit medium arrangement is uniek voor Enschede en omgeving.

Maak kennis met Charlie

Vlierstraat PrO heeft een heel bijzondere schoolhond: Charlie. Charlie is een Barbet (Franse waterhond) en is opgeleid tot een zogenaamde 'autismebegeleidingshond'. Charlie is de hond van meneer Chris Voorpostel, leerkracht op het praktijkonderwijs. Meneer Voorpostel volgt alle opleidingen en trainingen met Charlie en zorgt ook buiten schooltijd voor Charlie. Je kunt kennis maken met Charlie als je je met lezen bijvoorbeeld moeilijk kunt concentreren of als je bang bent voor honden. Ook helpt Charlie leerlingen om rustig te worden als er ruzie is geweest. Bekijk hiernaast de video die RTV Oost op onze school heeft gemaakt.

Schakelklas praktijk-onderwijs / vmbo-basis

Onze school heeft een schakelklas voor leerlingen die binnen het praktijkonderwijs wat meer theorie aankunnen of vmbo-basis leerlingen die zich beter ontwikkelen op een kleine locatie. In de schakelklas krijg je les uit vmbo-basis boeken en volg je een aantal praktijklessen van het praktijkonderwijs. Je wordt hierbij begeleid door een kleine groep leerkrachten. In maximaal 2 jaar tijd kijken we of je een overstap naar het reguliere vmbo kunt maken.
De toelatingscommissie van onze school beslist welke leerlingen in de schakelklas geplaatst kunnen worden. Je kunt je niet voor deze klas aanmelden. Jouw basisschool geeft je het advies praktijkonderwijs óf vmbo-basis.

Extra ondersteuning

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als je – om welke reden dan ook – meer hulp nodig hebt? Op het Bonhoeffer College besteden we ruim aandacht aan ondersteuning en begeleiding. Zodat jij de aandacht krijgt die je nodig hebt. In de begeleiding spelen jouw mentor en de ondersteuningscoördinator een belangrijke rol. Voor meer specifieke ondersteuning kun je terecht bij diverse specialisten, zoals bijvoorbeeld een dyslexie-coördinator, een orthopedagoog of de specialisten van ons Expertisecentrum of jeugdhulpaanbieder Intermetzo. Meer informatie vind je in onze schoolgids.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bc-enschede.nl, download onze schoolgids of kom naar de open dagen!