Havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook is een overstap naar het vwo mogelijk. Na de eerste 3 leerjaren kies je voor een profiel. Havo duurt 5 jaar. Het Bonhoeffer College biedt havo aan op de locaties Bruggertstraat en Van der Waalslaan.

Havo in de onderbouw

De eerste 3 leerjaren havo worden de onderbouw genoemd. De onderbouw bereidt je voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw. Het Bonhoeffer College heeft gekozen om in de onderbouw enkele vakken te bundelen, zodat er meer samenhang tussen de vakken ontstaat. In leerjaar 3 ga je een profiel kiezen. Dit is een samenhangend onderwijsprogramma dat jou voorbereidt op je vervolgstudie. Bij de keuze van het profiel krijg je begeleiding en advies van de mentor en de schooldecaan.

Profielen

Het Bonhoeffer College biedt 4 havo-profielen:

• Cultuur en Maatschappij

• Economie en Maatschappij

• Natuur en Gezondheid

• Natuur en Techniek

Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het door jou gekozen profiel en een vrij deel. 

Havo en tweede fase

In de tweede fase (leerjaar 4 en 5) van de havo bereidt je je in de door jou gekozen richting voor op het examen en het vervolgonderwijs. Naast de lessen werk je ook in het studiehuis. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Natuurlijk kan je blijven rekenen op persoonlijke begeleiding.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bc-enschede.nl of download onze schoolgids.