Doen!

Is het niets voor jou om de hele dag op een stoel te zitten? Vind je het veel leuker om dingen te doen? Dan is het vmbo basis en kader echt iets voor jou. Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Op de Wethouder Beversstraat kun je terecht voor vmbo basis en kader klas 1 t/m 4. Je leert hier geen vak of beroep, maar de kennis en basisvaardigheden die nodig zijn op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Je wordt uitgedaagd met praktische opdrachten. Deze voer je in de klas uit, maar ook buiten het leslokaal of zelfs buiten de school.

Vmbo-basis of -kader?

Vmbo-basis staat voor de basisberoepsgerichte leerweg en vmbo-kader staat voor de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerweg (dat is het niveau) wordt op basis van behaalde resultaten door de school bepaald.
Vmbo basis en kader duurt 4 jaar met een onderbouw van 2 jaar. De eerste 2 jaar word je op alle sectoren voorbereid. Dit betekent dat je na de onderbouw nog alle sectoren kunt kiezen. In de bovenbouw (3e en 4e leerjaar) volg je een beroepsvoorbereidend leertraject in de door jouw gekozen sector. 

Sectoren

Als je een leerweg hebt gekozen, moet je nog een bepaalde 'sector' kiezen. Dit hangt af van jouw interesse en van het beroep dat je later wilt uitoefenen. Het Bonhoeffer College kent binnen het vmbo basis en kader 3 sectoren: Techniek, Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Op de Wethouder Beversstraat bieden we binnen deze 3 sectoren verschillende onderwijsprogramma's aan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bc-enschede.nl of download onze schoolgids.