Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan de universiteit. Na de eerste 3 leerjaren kies je voor een profiel. Vwo duurt 6 jaar. Je kunt kiezen voor atheneum of gymnasium. Het Bonhoeffer College biedt atheneum & gymnasium aan op 2 verschillende locaties: Bruggertstraat en Van der Waalslaan

Atheneum en gymnasium

Het vwo bestaat op het Bonhoeffer College uit twee afdelingen: atheneum en gymnasium. Het wezenlijke verschil tussen het gymnasium en het atheneum bestaat uit de extra vakken Grieks en Latijn. Dit houdt in dat je als gymnasium leerling tot en met het 3e leerjaar onderwijs in beide talen volgt. Daarna kun je kiezen voor Latijn of Grieks of voor beide talen. De klassieke talen hebben een grote, algemeen vormende waarde. 

Vwo in de onderbouw

De eerste 3 leerjaren vwo worden de onderbouw genoemd. De onderbouw bereidt je voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw. Het Bonhoeffer College heeft ervoor gekozen in de onderbouw enkele vakken te bundelen, zodat er meer samenhang tussen de vakken ontstaat. In leerjaar 3 ga je een profiel kiezen. Dit is een samenhangend onderwijsprogramma dat jou voorbereidt op je vervolgstudie. Bij de keuze van het profiel krijg je begeleiding en advies van de mentor en de schooldecaan.

Profielen

Het Bonhoeffer College biedt 4 vwo-profielen:

• Cultuur en Maatschappij

• Economie en Maatschappij

• Natuur en Gezondheid

• Natuur en Techniek

Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het door jou gekozen profiel en een vrij deel. De profielen zijn dezelfde als op de havo. Ze zijn alleen meer uitgebreid en ze vragen meer inzicht van jou als leerling, en leiden op voor een verdere studie aan universiteit en/of hogeschool.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bc-enschede.nl of download onze schoolgids.